Корпоративна діяльність

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік.


Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.


Інформація про загальну кількість та кількість голосуючих акцій

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 24 годину 24.04.2020 р., загальна кількість акцій у випуску 100 штук, кількість голосуючих акцій 100 штук.


Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.04.2020 р. о 12-00 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11-20 до 11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 24 годину 24.04.2020 р.

Повідомлення про змiну акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну акціонерів (виникнення особливої інформації).


Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік.


Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента (виникнення особливої інформації).


Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.


Інформація щодо кількості голосуючих акцій

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 24 годину 18.04.2019 р., загальна кількість акцій у випуску 100 штук, кількість голосуючих акцій 100 штук.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.04.2019 р. о 12-00 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11-20 до 11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 24 годину 18.04.2019 р.

Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 21.12.2018 р. о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12-15 до 12-45 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 17.12.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про виникнення особливої інформації (прийняття рішення про виплату дивідендів).


Протоколи лічильної комісії загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) публікує протоколи лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів, які проводилися 27.04.2018 р.
Повідомлення про обрання ревізора

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про обрання ревізора (змiну складу посадових осiб).


Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 27.04.2018 р. об 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13-20 до 13-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 23.04.2018 року.

Повідомлення про обрання ревізора

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про обрання ревізора (змiну складу посадових осiб).


Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2016 рік.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р. об 11-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-55 до 11-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 24.04.2017 р.


Повідомлення про змiну складу наглядової ради

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу наглядової ради.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 02.07.2016 р. об 11-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-55 до 11-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 24.06.2016 р.

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2015 рік.

Повідомлення про змiну ревізора

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну ревізора.

Повідомлення про змiну власників акцій

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну власників акцій, яким належить 10 та більше відсотків голосуючих акцій.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 10.03.2016 р. об 11-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-55 до 11-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 04.03.2016 р.

Повідомлення про змiну складу наглядової ради

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу наглядової ради.

Проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 31.08.2015 р. о 12-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11-55 до 12-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 25.08.2015 р.

Повідомлення про змiну складу посадових осiб

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу посадових осiб.

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2014 рік.

Повідомлення про змiну власників акцій

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про про змiну власників акцій.

Повідомлення про змiну власників акцій

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про про змiну власників акцій.

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472), оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2013 рік.

Повідомлення про змiну складу посадових осiб

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу посадових осiб.

Повідомлення про змiну складу посадових осiб

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу посадових осiб.

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472), оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2012 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472), оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2011 рік.

Підтримка

Консультації та технічна підтримка за тел. (057) 714-22-05 або за електронною поштою: supp@iit.com.ua, iit@iit.kharkov.ua

АТ "ІІТ"

Адреса: м.Харків, вул. Бакуліна, 12
Тел./факс: (057) 714-22-05
E-mail: iit@iit.kharkov.ua, supp@iit.com.ua
Web-сайт: iit.com.ua