Корпоративна діяльність
17 вересня 2019
Повідомлення про змiну акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну акціонерів (виникнення особливої інформації).


25 квітня 2019
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік.


25 квітня 2019
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента (виникнення особливої інформації).


25 квітня 2019
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.


25 квітня 2019
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.


23 квітня 2019
Інформація щодо кількості голосуючих акцій
Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 24 годину 18.04.2019 р., загальна кількість акцій у випуску 100 штук, кількість голосуючих акцій 100 штук.
22 березня 2019
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.04.2019 р. о 12-00 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11-20 до 11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 24 годину 18.04.2019 р.

21 грудня 2018
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
05 грудня 2018
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 21.12.2018 р. о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12-15 до 12-45 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 17.12.2018 р.
11 травня 2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про виникнення особливої інформації (прийняття рішення про виплату дивідендів).


04 травня 2018
Протоколи лічильної комісії загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) публікує протоколи лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів, які проводилися 27.04.2018 р.
02 травня 2018
Повідомлення про обрання ревізора
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про обрання ревізора (змiну складу посадових осiб).


02 травня 2018
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

25 квітня 2018
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік.


27 березня 2018
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 27.04.2018 р. об 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13-20 до 13-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 23.04.2018 року.

04 травня 2017
Повідомлення про обрання ревізора
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про обрання ревізора (змiну складу посадових осiб).


04 травня 2017
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

14 квітня 2017
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2016 рік.


24 березня 2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р. об 11-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-55 до 11-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 24.04.2017 р.


02 липня 2016
Повідомлення про змiну складу наглядової ради
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу наглядової ради.

01 червня 2016
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 02.07.2016 р. об 11-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-55 до 11-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 24.06.2016 р.

21 квітня 2016
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2015 рік.

11 березня 2016
Повідомлення про змiну ревізора
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну ревізора.

29 лютого 2016
Повідомлення про змiну власників акцій
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну власників акцій, яким належить 10 та більше відсотків голосуючих акцій.

08 лютого 2016
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 10.03.2016 р. об 11-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-55 до 11-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 04.03.2016 р.

04 вересня 2015
Повідомлення про змiну складу наглядової ради
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу наглядової ради.

04 липня 2015
Проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 31.08.2015 р. о 12-30 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, кімната №5. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11-55 до 12-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складається станом на 25.08.2015 р.

02 липня 2015
Повідомлення про змiну складу посадових осiб
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу посадових осiб.

30 квітня 2015
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2014 рік.

01 квітня 2015
Повідомлення про змiну власників акцій
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про про змiну власників акцій.

30 квітня 2014
Повідомлення про змiну власників акцій
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про про змiну власників акцій.

14 квітня 2014
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472), оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2013 рік.

17 грудня 2013
Повідомлення про змiну складу посадових осiб
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу посадових осiб.

11 вересня 2013
Повідомлення про змiну складу посадових осiб
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472) повідомляє про змiну складу посадових осiб.

15 квітня 2013
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472), оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2012 рік.

13 квітня 2012
Річна інформація емітента цінних паперів
Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (код ЄДРПОУ: 22723472), оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2011 рік.