Засоби та комплекси

Захищена електронна пошта

Загальні відомості

Найменування комплексу: комплекс захисту електронної пошти “ІІТ Захищена електронна пошта”.

Призначення комплексу: захист електронних поштових повідомлень при передачі та зберіганні.

Захист забезпечується шляхом підпису повідомлень з використанням електронного цифрового підпису, а також шифруванням повідомлень користувача у поштовому клієнті (та сервері) при передачі та зберіганні.

Для організації ключової системи (управління ключовими даними) засобів комплексу використовується центр сертифікації ключів (програмно-технічний комплекс ЦСК).

Структура та склад комплексу

Структурна схема комплексу за розміщенням його складових частин на окремих технічних засобах наведена на рисунку.


До складу комплексу входять:
 • програмні засоби КЗІ у складі:
  • програмні засоби захисту електронної пошти "ІІТ Захищена електронна пошта" для різних поштових клієнтів;
  • бібліотеки користувача ЦСК зі складу програмного комплексу користувача ЦСК “ІІТ Користувач ЦСК-1”;
 • апаратні засоби КЗІ.

До складу апаратних засобів комплексу можуть входити:
 • електронний ключ “Кристал-1” (“ІІТ Е.ключ Кристал-1”);
 • мережний криптомодуль “Гряда-301” (“ІІТ МКМ Гряда-301”).

Опис складових частин комплексу

Засоби захисту електронної пошти реалізують наступні функції:
 • зашифрування електронних повідомлень;
 • розшифрування електронних повідомлень;
 • зашифрування та підпис електронних повідомлень;
 • розшифрування та перевірку електронних повідомлень;
 • відображення інформації про відправника захищеного електронного повідомлення та ін.

Програмні засоби захисту електронної пошти реалізують логіку роботи комплексу та інтегровані безпосередньо у поштові клієнти (та поштові сервери), через визначені механізми та інтерфейси.

Засоби захисту електронної пошти інтегровано у поштові клієнти Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes, Авіаінтур Захід, ФОСС-Он-Лайн FossMail та ін., а також у спеціалізовані поштові сервери для окремих поштових клієнтів.

Програмні засоби захисту електронної пошти можуть функціонувати у ОС Microsoft Windows 2000/XP/2003 Server/7/2008 Server, Linux (SUSE/Red Hat/Slackware та ін.) та UNIX (AIX/Solaris/BSD та ін.).

Програмні засоби КЗІ комплексу можуть використовувати зовнішні апаратні засоби КЗІ, такі як електронні ключі, мережні криптомодулі тощо.

Бібліотеки користувача центру сертифікації ключів (ЦСК) призначені для використання в якості базових засобів КЗІ. Електронний ключ призначений для апаратної реалізації криптографічних перетворень усередині пристрою у складі засобів поштового клієнта.

Мережний криптомодуль призначений для апаратної реалізації криптографічних перетворень усередині модуля у складі поштового сервера системи.

Електронний ключ “Кристал-1” призначений для:
 • автентифікації користувача (поштового клієнта) перед початком роботи;
 • зберігання та захисту особистого ключа користувача;
 • апаратної реалізації криптографічних перетворень у складі програмних засобів на стороні користувача.

Електронний ключ має електричний USB-інтерфейс для підключення.

Апаратна реалізація електронного ключа забезпечує захищеність виконання усіх криптографічних перетворень усередині пристрою та унеможливлює доступ до особистих ключів користувача з боку РС чи ПК користувача.

Мережний криптомодуль “Гряда-301” призначений для:
 • автентифікації поштового сервера перед початком роботи;
 • зберігання та захисту особистого ключа сервера;
 • апаратної реалізації криптографічних перетворень у складі програмних засобів на стороні сервера.

Мережний криптомодуль має мережевий електричний інтерфейс Ethernet 100/1000 для підключення до поштового сервера безпосередньо або через комутатори локальної обчислювальної мережі.

Характеристики комплексу

У засобах комплексу використовуються такі криптографічні алгоритми та протоколи:
 • алгоритм шифрування за ДСТУ ГОСТ 28147:2009;
 • алгоритм ЕП за ДСТУ 4145-2002;
 • алгоритм гешування за ГОСТ 34.311-95;
 • протокол розподілу ключових даних (направлене шифрування).

Протокол розподілу ключових даних (направлене шифрування) реалізований згідно ДСТУ ISO/IEC 15946-3 (пп. 8.2) та вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених наказом Адміністрації Держспецзв’язку №739 від 18.12.2012 р. Генерація ключових даних здійснюється згідно методики генерації ключових даних, яка погоджена з Адміністрацією Держспецзв’язку.

Організацію ключової системи засобів комплексу виконує центр сертифікації ключів (ЦСК).

У комплексі використовуються дві підгрупи ключових даних:
 • ключові дані ЦСК;
 • ключові дані клієнтів (користувачів) та серверів.

До складу ключових даних ЦСК відносяться сертифікати ЦСК та серверів ЦСК (TSP-сервера та OCSP-сервера), які використовуються для перевірки ЕЦП сертифікатів, списків відкликаних сертифікатів, позначок часу тощо.

До ключових даних клієнтів (користувачів) та серверів відносяться особисті ключі та сертифікати відповідно користувачів та серверів.

В якості носіїв ключової інформації для особистих ключів та криптомодулів можуть використовуватися:
 • електронні диски (flash-диски);
 • оптичні компакт-диски (CD);
 • електронні ключі “Кристал-1”, “Алмаз-1К” (“ІІТ Е.ключ Алмаз-1К”) та ін.;
 • мережний криптомодуль “Гряда-301” (мікро-пристрій) (“ІІТ МКМ Гряда-301 (мікро-пристрій)”) та мережний криптомодуль “Гряда-301”;
 • інші носії, електронні ключі, смарт-карти та криптомодулі з бібліотеками підтримки, що відповідають технічним рекомендаціям PKCS#11.

Формати ключових даних та іншої спеціальної інформації відповідають вимогам міжнародних стандартів, рекомендацій та діючих нормативних документів:
 • формати сертифікатів та списків відкликаних сертифікатів – згідно ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2006 та технічних рекомендацій RFC 5280;
 • формати підписаних даних (даних з ЕП) – згідно ДСТУ ETSI EN 319 122-1:2016 і ДСТУ ETSI EN 319 122-2:2016, технічних рекомендацій RFC 5652 (PKCS#7) та 5126;
 • формати захищених даних (зашифрованих даних) – згідно вимог до форматів криптографічних повідомлень та технічних рекомендацій RFC 5652 (PKCS#7);
 • формати запитів на отримання інформації про статус сертифіката та формати відповідей з інформацією про статус сертифіката (протокол OCSP) – згідно технічних рекомендацій RFC 2560;
 • формати запитів на формування позначок часу та самих позначок часу (протокол TSP) – згідно ДСТУ ETSI EN 319 422:2016 та технічних рекомендацій RFC 3161;
 • формати особистих ключів – згідно технічних рекомендацій RFC 5958 (PKCS#8) та PKCS#12.

Центр сертифікації ключів (ЦСК) призначений для обслуговування сертифікатів відкритих ключів клієнтів (користувачів) та серверів, надання послуг фіксування часу, а також надання (за необхідності) засобів генерації особистих та відкритих ключів.

Програмно-технічний комплекс (ПТК) ЦСК забезпечує:
 • обслуговування сертифікатів клієнтів (користувачів) та серверів, що включає:
  • реєстрацію клієнтів (користувачів) та серверів;
  • сертифікацію відкритих ключів клієнтів (користувачів) та серверів;
  • розповсюдження сертифікатів;
  • управління статусом сертифікатів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів;
 • надання послуг фіксування часу;
 • надання (за необхідності) засобів генерації особистих та відкритих ключів.

В якості ПТК ЦСК має використовуватися комплекс “ІІТ ЦСК-1”.

Підтримка

Консультації та технічна підтримка за тел. (093) 151-82-11 або за електронною поштою: [email protected], [email protected]

АТ "ІІТ"

Тел.: (050) 432-87-66
E-mail: [email protected], [email protected]
Web-сайт: iit.com.ua