Рішення та послуги

Створення комплексних систем захисту інформації

Загальні відомості

Забезпечення безпеки інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах здійснюється шляхом створення та впровадження комплексних систем захисту інформації.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) – це сукупність організаційних та інженерних заходів, програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації від несанкціонованого доступу (НСД).

Порядок створення

Попереднім етапом створення КСЗІ є проведення обстеження інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) та її складових частин. Під час обстеження проводиться аналіз нормативно-правових актів, які передбачають встановлення обмеження доступу до певних видів інформації, що обробляється, зберігається та передається в ІТС, визначення переліку інформації, що обробляється в ІТС, класифікація щодо необхідності надання доступу до неї, вимоги щодо необхідності забезпечення конфіденційності, цілісності і доступності.

Створення КСЗІ ІТС включає наступні етапи робіт:
  • обстеження середовищ функціонування ІТС;
  • розробка моделі загроз та моделі порушника;
  • формування політики безпеки;
  • розробка технічного завдання на створення КСЗІ та погодження його з Держспецзв’язком України;
  • розробка і реалізація проекту КСЗІ;
  • введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності;
  • попередні випробування;
  • дослідна експлуатація;
  • державна експертиза КСЗІ;
  • супроводження КСЗІ.

Кожний етап дозволяє виконати перелік робіт, який є логічно і структурно завершеним, і є необхідним для початку робіт щодо наступного етапу.

Створення КСЗІ здійснюється шляхом створення та впровадження підсистем КСЗІ та комплексів засобів захисту (КЗЗ).

Для виконання завдань із захисту інформації, які необхідно вирішувати у ІТС, повинен бути створений підрозділ захисту інформації в ІТС – служба захисту інформації ІТС. У підрозділах організації також можуть бути створені позаштатні підрозділи захисту інформації або призначені окремі відповідальні особи.

По завершенні державної експертизи і наявності атестату відповідності починається експлуатація створеної КСЗІ у складі ІТС у штатному режимі, у відповідності до плану захисту в ІТС і експлуатаційної документації на складові частини КСЗІ.

Результати

Результат виконання робіт - створена КСЗІ, яка готова до проведення державної експертизи у галузі технічного захисту інформації (ТЗІ).

Підтримка

Консультації та технічна підтримка за тел. (093) 151-82-11 або за електронною поштою: [email protected], [email protected]

АТ "ІІТ"

Тел.: (050) 432-87-66
E-mail: [email protected], [email protected]
Web-сайт: iit.com.ua