Новини

Отримано новий експертний висновок на комплекс користувача ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби користувача ЦСК отримали новий позитивний експертний висновок. Комплекс користувача ЦСК реалізує управління особистими ключами і сертифікатами відкритих ключів користувачів ЦСК та формування ЕП і шифрування даних користувачів. Зазначений комплекс засобів відповідає усім діючим державним вимогам до таких засобів, а також підтримує нові державні та міжнародні криптографічні алгоритми, протоколи і формати даних.
Інформація про комплекс користувача ЦСК

Отримано новий експертний висновок на програмно-технічний комплекс ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби програмно-технічного комплексу ЦСК отримали позитивний експертний висновок (на програмний комплекс ЦСК). Програмно-технічний комплекс ЦСК забезпечує реалізацію регламентних процедур та механізмів обслуговування сертифікатів користувачів ЦСК, надання послуг фіксування часу, надання користувачам засобів ЕП та шифрування, а також засобів генерації особистих і відкритих ключів. Зазначений комплекс відповідає усім діючим державним вимогам до таких комплексів, а також підтримує нові державні та міжнародні криптографічні алгоритми, протоколи і формати даних.
Інформація про програмно-технічний комплекс ЦСК

Участь у форумі "Кібербезпека - Захистимо бізнес, захистимо державу"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "Кібербезпека - Захистимо бізнес, захистимо державу". Форум було організовано Торгово-промисловою палатою України. Як захистити кіберпростір держави, шляхи переходу від стратегії реагування, заснованої виключно на виявленні та реагуванні – до стратегії планування, підготовки та профілактики, як забезпечити кіберзахист систем і технологій, що лежать в основі нашого повсякденного життя, шляхи формування нової культури поведінки у кіберпросторі, ці та інші питання кібербезпеки стали основою дискусій на форумі.
Офіційна сторінка форуму

Участь у форумі "PKI Forum UA-2021"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "PKI Forum UA-2021". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Починаючи з 2012 р. форум об’єднує усіх небайдужих та зацікавлених у інформаційному розвитку України та її найважливішій складовій інфраструктурі відкритих ключів. Основна мета проведення форуму - створення інформаційного майданчику для дискусії, обміну думками та досвідом між експертами, представниками державних органів, бізнесу та громадських об`єднань. Цільова аудиторія форуму: органи державної влади - суб’єкти надання адміністративних послуг та законодавчої ініціативи, державні реєстратори та нотаріуси, фахівці кіберзахисту та розробники засобів електронної ідентифікації та електронного цифрового підпису, оператори мобільного зв’язку, банківські установи та суб’єкти надання платіжних послуг, практикуючі юристи та судові експерти, академічна спільнота та суб’єкти стандартизації, приватні інвестори, постачальники ІТ-рішень. На виставці форуму був представлений стенд нашої компанії та була зроблена доповідь за тематикою форуму.
Офіційна сторінка форуму

Участь у виставці "Безпека 2020"

Наша компанія прийняла участь у провідній галузевій виставці індустрії безпеки "Безпека 2020" . Виставка проходить за підтримки Служби безпеки України та профільних галузевих і громадських організацій. Виставка "Безпека 2020" є найбільшою в Україні виставкою технічних засобів і обладнання для забезпечення безпеки і протипожежного захисту. Виставка демонструє на єдиному майданчику повний спектр інновацій для забезпечення безпеки держави, підприємств, офісів, приватних осель та громадян. На виставці був представлений стенд нашої компанії.
Офіційна сторінка виставки

Участь у форумі "PKI Forum UA-2020"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "PKI Forum UA-2020". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Починаючи з 2012 р. форум об’єднує усіх небайдужих та зацікавлених у інформаційному розвитку України та її найважливішій складовій інфраструктурі відкритих ключів. Основна мета проведення форуму - створення інформаційного майданчику для дискусії, обміну думками та досвідом між експертами, представниками державних органів, бізнесу та громадських об`єднань. На виставці форуму був представлений стенд нашої компанії та була зроблена доповідь за тематикою форуму.
Офіційна сторінка форуму

Участь у форумі "Кібербезпека - Захистимо бізнес, захистимо державу"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "Кібербезпека - Захистимо бізнес, захистимо державу". Форум було організовано Торгово-промисловою палатою України. Як захистити кіберпростір держави, шляхи переходу від стратегії реагування, заснованої виключно на виявленні та реагуванні – до стратегії планування, підготовки та профілактики, як забезпечити кіберзахист систем і технологій, що лежать в основі нашого повсякденного життя, шляхи формування нової культури поведінки у кіберпросторі, ці та інші питання кібербезпеки стали основою дискусій на форумі.
Офіційна сторінка форуму

Отримано нові експертні висновки на комплекс захисту мережних з’єднань

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби комплексу криптографічного захисту мережних з’єднань (TCP/IP) отримали нові позитивні експертні висновки. Засоби комплексу забезпечують конфіденційність та цілісність інформації, яка передається між клієнтськими та серверними частинами прикладних програмних систем та реалізує захист TCP-з’єднань з використанням механізмів та засобів криптографічного захисту інформації. До складу комплексу входять апаратні і програмний шлюз захисту, а також програмні клієнти захисту для різних ОС.
Інформація про комплекс

Отримано експертні висновки на засоби КЗІ, як на засоби КЕП

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації електронні ключі "Кристал-1" і "Алмаз-1К", криптомодуль "Гряда-61" та мережний криптомодуль "Гряда-301" отримали позитивні експертні висновки щодо можливості їх використання в якості засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Висновками підтверджено відповідність зазначених засобів КЗІ вимогам профілів захисту для пристроїв створення безпечного підпису з генерацією ключів згідно ДСТУ EN 419211-1:2016, ДСТУ EN 419211-2:2016 і ДСТУ EN 419211-5:2016.

Участь у форумі "Кібербезпека. Захисти свій бізнес"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "Кібербезпека. Захисти свій бізнес". Форум було організовано Торгово-промисловою палатою України. Учасники форуму обговорили ключові теми кібербезпеки: у політиці, технологіях, освіті і просвіті та напрацювали пропозиції і рекомендації для розвитку цього напрямку у державі. Нашим представником була зроблена доповідь за тематикою форуму. На виставці форуму також був представлений стенд нашої компанії.
Офіційна сторінка форуму

Участь у форумі "PKI Forum UA-2019"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "PKI Forum UA-2019". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Починаючи з 2012 р. форум об’єднує усіх небайдужих та зацікавлених у інформаційному розвитку України та її найважливішій складовій інфраструктурі відкритих ключів. Основна мета проведення форуму - створення інформаційного майданчику для дискусії, обміну думками та досвідом між експертами, представниками державних органів, бізнесу та громадських об`єднань. На виставці форуму був представлений стенд нашої компанії. Нашими представниками були зроблені доповіді за тематикою форуму.
Офіційна сторінка форуму

Отримано експертні висновки на комплекс захисту інформації у IP-мережах

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби комплексу криптографічного захисту інформації у IP-мережах отримали позитивні експертні висновки. Засоби комплексу забезпечують конфіденційність та цілісність інформації, яка передається у розподілених системах на основі ІР-мереж передачі даних та реалізують захист мережевого ІР-потоку з використанням механізмів та засобів криптографічного захисту інформації. До складу комплексу входять апаратні IP-шифратори та програмні клієнти захисту. IP-шифратори виконані у 4 варіантах - мікро-пристрій ("Канал-201" (мікро-пристрій)), міні-пристрій ("Канал-201"), основний варіант ("Канал-301") та високошвидкісний варіант ("Канал-401"), які відрізняються конструктивними особливостями та швидкодією (швидкістю шифрування) від 40 Мбіт/c до 5 Гбіт/c і іншими показниками призначення.

Участь у виставці "Безпека 2018"

Наша компанія прийняла участь у міжнародній виставці індустрії безпеки "Безпека 2018" . Виставка проходить за підтримки Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та профільних галузевих і громадських організацій. Виставка "Безпека 2018" є провідною та найбільшою в Україні виставкою технічних засобів і обладнання для забезпечення безпеки життєдіяльності, технічної функціональності, збереження і захисту об’єктів та протипожежного захисту. Більшість учасників виставки представляють готові рішення, майже 30% учасників виставки - це вітчизняні виробники, що гідно конкурують із відомими закордонними брендами. На виставці був представлений стенд нашої компанії.
Офіційна сторінка виставки

Участь у форумі "PKI Forum UA-2018"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "PKI Forum UA-2018". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Починаючи з 2012 р. форум об’єднує усіх небайдужих та зацікавлених у інформаційному розвитку України та її найважливішій складовій інфраструктурі відкритих ключів. Основна мета проведення форуму - створення інформаційного майданчику для дискусії, обміну думками та досвідом між експертами, представниками державних органів, бізнесу та громадських об`єднань. На виставці форуму був представлений стенд нашої компанії.
Офіційна сторінка форуму

Отримано новий експертний висновок на криптомодуль "Гряда-61"

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації криптомодуль "Гряда-61" отримав позитивний експертний висновок. Криптомодуль апаратно реалізує криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища. В оновленій реалізації доданий конструктивний варіант виконання виробу у металевому корпусі, який має miniUSB-розетку типу B для під’єднання знімного USB–кабелю.Отримано новий експертний висновок на електронний ключ "Кристал-1"

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації електронний ключ "Кристал-1" отримав позитивний експертний висновок. Електронний ключ апаратно реалізує криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища.Отримано новий експертний висновок на мережний криптомодуль "Гряда-301"

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації мережний криптомодуль "Гряда-301" отримав позитивний експертний висновок. Мережний криптомодуль апаратно реалізує криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища. Засіб виконаний у 4 варіантах - основний варіант, мікро-пристрій, міні-пристрій та високопродуктивний пристрій, які відрізняються конструктивними особливостями та швидкодією і іншими показниками призначення.

Отримано новий експертний висновок на програмно-технічний комплекс ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби програмно-технічного комплексу ЦСК отримали позитивний експертний висновок (на програмний комплекс ЦСК). Програмно-технічний комплекс ЦСК забезпечує реалізацію регламентних процедур та механізмів обслуговування сертифікатів користувачів ЦСК, надання послуг фіксування часу, надання користувачам засобів ЕЦП та шифрування, а також засобів генерації особистих і відкритих ключів. Зазначений комплекс відповідає усім діючим державним вимогам до таких комплексів, а також підтримує міжнародні криптографічні алгоритми та протоколи (зокрема, у оновленому комплексі додано підтримку алгоритму ЕЦП ECDSA).

Отримано експертні висновки у галузі технічного захисту інформації на засоби КЗІ

За результатами проведення державних експертиз у галузі технічного захисту інформації електронний ключ "Кристал-1", криптомодуль "Гряда-61" та мережний криптомодуль "Гряда-301" отримали позитивні експертні висновки, щодо реалізації ними функцій захисту інформації від НСД з рівнем гарантій Г-3. Проведені експертні роботи підтвердили, що зазначен ізасоби КЗІ забезпечують захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлюють доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища.

Отримано експертний висновок на комплекс захисту інформації на носіях

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби захисту інформації на носіях отримали новий позитивний експертний висновок. Засоби захисту інформації на носіях забезпечують захист інформації на носіях інформації робочих станцій (РС) та серверів (жорстких дисках, електронних flash-дисках, картах пам’яті тощо). Захист інформації забезпечується прозорим шифруванням областей дискового простору чи створенням віртуальних логічних дисків, які фізично є зашифрованими областями дисків чи файлами-образами.

Участь у виставці "Безпека 2017"

Наша компанія прийняла участь у міжнародній виставці індустрії безпеки "Безпека 2017" . Виставка проходила за офіційної підтримки Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Виставку "Безпека 2017" супроводжувала насичена ділова програма заходів з теорії, практики і дискусій, а також корпоративних заходів на стендах учасників. На виставці був представлений стенд нашої компанії.Участь у форумі "PKI Forum UA-2017"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "PKI Forum UA-2017". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Починаючи з 2012 р. форум об’єднує усіх небайдужих та зацікавлених у інформаційному розвитку України та її найважливішій складовій інфраструктурі відкритих ключів. Основна мета проведення форуму - створення інформаційного майданчику для дискусії, обміну думками та досвідом між експертами, представниками державних органів, бізнесу та громадських об`єднань.Отримано експертний висновок у галузі ТЗІ на електронний ключ "Алмаз-1К"

За результатами проведення державної експертизи у галузі технічного захисту інформації електронний ключ "Алмаз-1К" отримав позитивний експертний висновок, щодо реалізації ним функцій захисту інформації від НСД з рівнем гарантій Г-3. Проведені експертні роботи підтвердили, що зазначений засіб КЗІ забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлюють доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища.Участь у конференції "Безпека інформації в ІТС"

Наша компанія прийняла участь у 19-ій міжнародній науково-практичній конференції "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Організатором конференції виступила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. У ході роботи конференції розглянуто широке коло питань захисту інформації, створення сучасних радіотехнічних засобів спеціального зв’язку, обговорено сучасні тенденції розвитку безпекових технологій, засобів та методів кіберзахисту критичної інфраструктури. Нашими представниками були зроблені доповіді за тематикою конференції. Засоби захисту інформації, що розробляються нашою компанією, були представлені на виставкових стендах.

Участь у форумі "PKI Forum UA-2016"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі "PKI Forum UA-2016". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Перехід від цифрової України до єдиного цифрового ринку уособлює сьогоденні прагнення українців до іновацій, побудови сучасної економіки, руху в бік інтеграції та стертя умовних цифрових кордонів між країнами. Основна мета проведення форуму - створення інформаційного майданчику для дискусії, обміну думками та досвідом між експертами, представниками державних органів, бізнесу та громадських об`єднань. Нашим представником були зроблені 2 доповіді за тематикою форуму.Отримано новий експертний висновок на криптомодуль "Гряда-61"

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації криптомодуль "Гряда-61" отримав позитивний експертний висновок. Криптомодуль апаратно реалізує криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища.Участь у конференції "Безпека інформації в ІТС"

Наша компанія прийняла участь у 18-ій міжнародній науково-практичній конференції "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Організатором конференції виступила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Під час конференції були проведені пленарні та секційні засідання, семінари та круглі столи, на яких обговорювалися ключові проблеми безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, у тому числі правові, наукові, технічні та економічні аспекти їх розв’язання. Нашими представниками були зроблені близько 10 доповідей за тематикою конференції.

Отримано новий експертний висновок на програмно-технічний комплекс ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби програмно-технічного комплексу ЦСК отримали позитивний експертний висновок (на програмний комплекс ЦСК). Програмно-технічний комплекс ЦСК забезпечує реалізацію регламентних процедур та механізмів обслуговування сертифікатів користувачів ЦСК, надання послуг фіксування часу, надання користувачам засобів ЕЦП та шифрування, а також засобів генерації особистих і відкритих ключів. Зазначений комплекс відповідає новим вимогам до алгоритмів, форматів і інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах ЕЦП, затвердженим спільним наказом Міністерства юстиції України та Адміністрації Держспецзв’язку № 2782/5/689 від 27.12.2013 р., усім іншим діючим державним вимогам до таких комплексів, а також підтримує міжнародні криптографічні алгоритми та протоколи.

Отримано новий експертний висновок на комплекс користувача ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби користувача ЦСК отримали новий позитивний експертний висновок. Комплекс користувача ЦСК реалізує управління особистими ключами і сертифікатами відкритих ключів користувачів ЦСК та формування ЕЦП і шифрування даних користувачів. Зазначений комплекс відповідає усім діючим державним вимогам до таких засобів, а також підтримує міжнародні криптографічні алгоритми та протоколи.

Участь у форумі "Банківська інформаційна безпека"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі з електронного цифрового підпису "Банківська інформаційна безпека". Форум відбувся за підтримки Національного банку України та Асоціації "Незалежна асоціація банків України". Головною метою проведення форуму є впровадження інновацій та забезпечення безпеки в галузі платіжних систем та визначення напрямів стимулювання безготівкових розрахунків в економіці країни. Форум сприяє обміну досвідом щодо впровадження інноваційних проектів відповідно до сучасних вимог ринку та дозволить зменшити ризики в даній галузі. Нашими представникам були зроблені доповіді за тематикою форуму.

Участь у конференції "Безпека інформації в ІТС"

Наша компанія прийняла участь у 17-ій міжнародній науково-практичній конференції "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Метою проведення конференції є створення сприятливих умов для обговорення принципів і вироблення рекомендацій із забезпечення безпеки та довіри при побудові й використанні інформаційно-телекомунікаційних систем, сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері забезпечення інформаційної безпеки, обміну досвідом учених, фахівців, підприємців і представників органів державної влади. Нашими представникам було зроблено близько 10 доповідей за тематикою конференції. На виставковому стенді були представлені останні наші розробки - нові модифікації ІР-шифраторів "Канал-201" (мікро-пристрій) та мережного криптомодуля "Гряда-301" (міні-пристрій).

Отримано експертні висновки у галузі технічного захисту інформації на засоби КЗІ

За результатами проведення державних експертиз у галузі технічного захисту інформації електронний ключ "Кристал-1", криптомодуль "Гряда-61" та мережний криптомодуль "Гряда-301" отримали позитивні експертні висновки, щодо реалізації ними функцій захисту інформації від НСД з рівнем гарантій Г-3. Проведені експертні роботи підтвердили, що зазначен ізасоби КЗІ забезпечують захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлюють доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища.Введено в дію новий національний стандарт шифрування ДСТУ 7624:2014

Введено в дію новий національний стандарт ДСТУ 7624:2014 "Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення", який розроблений нашою компанією сумісно з Держспецзв'язком України. Даний стандарт визначає криптографічний алгоритм симетричного блокового перетворення для забезпечення конфіденційності та цілісностіінформації під час її обробки. Стандарт може використовуватися у розробці нових засобів криптографічного захисту інформації та при модернізації існуючих засобів для заміни алгоритму шифрування за ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

Введено в дію новий національний стандарт гешування ДСТУ 7564:2014

Введено в дію новий національний стандарт ДСТУ 7564:2014 "Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування", який розроблений нашою компанією сумісно з Держспецзв'язком України. Даний стандарт визначає алгоритм обчислення геш-значення від даних для забезпечення цілісності інформації та для використання під час формування електронного цифрового підпису за ДСТУ 4145-2002. Стандарт може використовуватися у розробці нових засобів криптографічного захисту інформації та при модернізації існуючих засобів для заміни функції гешування за ГОСТ 34.311-95.

Отримано експертний висновок на криптомодулі з міжнародною криптографією

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації мережні криптомодулі з реалізацією міжнародних криптографічних алгоритмів та протоколів отримали позитивний експертний висновок. Мережні криптомодулі апаратно реалізують криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища, а саме:
  • алгоритми ЕЦП - RSA, DSA та ECDSA;
  • протоколи розподілу ключових даних - DH (Діффі-Гелмана в простому полі) та ECDH (Діффі-Гелмана в групі точок еліптичної кривої);
  • функції формування ключів (KDF-функції);
  • алгоритми гешування - SHA (SHA-1 та SHA-224/256/384/512);
  • алгоритми шифрування - TDEA та AES.

Основна область застосування засобів - реалізаця криптографічних алгоритмів та протоколів у складових частинах системи виготовлення та забезпечення обігу електронних біометричних паспортів.

Отримано новий експертний висновок на програмно-технічний комплекс ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби програмно-технічного комплексу ЦСК отримали позитивний експертний висновок (на програмний комплекс ЦСК). Програмно-технічний комплекс ЦСК забезпечує реалізацію регламентних процедур та механізмів обслуговування сертифікатів користувачів ЦСК, надання послуг фіксування часу, надання користувачам засобів ЕЦП та шифрування, а також засобів генерації особистих і відкритих ключів. Зазначений комплекс відповідає новим вимогам до форматів криптографічних повідомлень, затверджених наказом Держспецзв'язку України № 739 від 18.12.2012 р.Участь у семінарі Міністерства юстиції

Наша компанія прийняла участь у семінарі Міністерства юстиції на тему: "Державне регулювання надання послуг електронного цифрового підпису, розвиток інфраструктури відкритих ключів України, проблемні питання". Нашими представниками була зроблена доповідь щодо нормативно-правових та системно-технічних аспектів транскордонної електронної ідентифікації (eID).

Участь у форумі "EFPE"

Наша компанія прийняла участь у XIV Європейському форумі з електронного підпису (EFPE, The European Forum on Electronic Signature), який відбувся 4-6 червня 2014 р. у м. Медзіздрой, Польща. На форумі були обговорені актуальні питання перспектив впровадження довірчих електронних послуг, у тому числі електронного підпису, принципи побудови інфраструктури відкритих ключів, а також електронної ідентифікації. Особлива увага приділялася положенням нової європейської доктрини щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг – eIDAS (Electronic Identification and Signature), її впливу на нормативну базу країн ЄС та країн, які взаємодіють з ЄС, а також необхідності забезпечення захисту під час обміну інформації, в тому числі персональних даних.


Отримано експертний висновок на електронний ключ "Алмаз-1К"

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації електронний ключ "Алмаз-1К" отримав позитивний експертний висновок. Електронний ключ апаратно реалізує криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища.
Отримано нагороду "Підприємство року 2013"

Наша компаня отримала нагороду "Підприємство року 2013". Це спеціальна нагорода Міжнародного економічного рейтингу, яка вручається виключно підприємствам, які увійшли до найкращих компаній за результатами проведеного рейтингування.


Отримано новий експертний висновок на комплекс користувача ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби користувача ЦСК отримали новий позитивний експертний висновок. Комплекс користувача ЦСК реалізує управління особистими ключами і сертифікатами відкритих ключів користувачів ЦСК та формування ЕЦП і шифрування даних користувачів. Зазначений комплекс відповідає новим вимогам до форматів криптографічних повідомлень, затверджених наказом Держспецзв'язку України № 739 від 18.12.2012 р.Участь у виставці "БЕЗПЕКА 2013"

Наша компанія приймала участь у 18-тій міжнародній виставці індустрії безпеки "БЕЗПЕКА 2013". Наш стенд був розміщений на площадці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Нами були представлені наші останні зразки засобів криптографічного захисту інформації та рішення у галузі захисту інформації.

Участь у конференції "КІБЕРБЕЗПЕКА-2013"

Наша компанія прийняла участь у міжнародній науково-практичній конференції "КІБЕРБЕЗПЕКА-2013". Конференція виступила платформою діалогу представників органів державної влади і управління, бюджетного та приватного секторів виробництва, сфери господарювання і надання послуг, науки, освіти і громадянського суспільства з метою обговорення спільних проблем кібербезпеки, виявлення спільних рішень, запобігання загрозам, забезпечення ефективного захисту і безпеки активів у кіберпросторі.

Участь у конференції "Безпека інформації в ІТС"

Наша компанія прийняла участь у 16-ій міжнародній науково-практичній конференції "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Метою проведення конференції є створення сприятливих умов для обговорення принципів і вироблення рекомендацій із забезпечення безпеки та довіри при побудові й використанні інформаційно-телекомунікаційних систем, сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері забезпечення інформаційної безпеки, обміну досвідом учених, фахівців, підприємців і представників органів державної влади. Нашими представникам було зроблено більше 10 доповідей за тематикою конференції. На виставковому стенді були представлені останні наші розробки - нові модифікації ІР-шифраторів "Канал-201" та "Канал-301", а також мережного криптомодуля "Гряда-301".

Участь у форумі "PKI-FORUM Україна 2013"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі з електронного цифрового підпису "PKI-FORUM Україна 2013". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Програма форуму включала проведення дискусій в форматах пленарних засідань та круглих столів з актуальних питань використання електронного цифрового підпису, що дозволило його учасникам ознайомитись з кращими реалізованими практиками розбудови надійної та захищеної інфраструктури відкритих ключів в Україні та світі.

Отримано новий експертний висновок на криптомодуль "Гряда-61"

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації криптомодуль "Гряда-61" отримав позитивний експертний висновок. Криптомодуль апаратно реалізує криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища. Оновлена реалізація засобу додатково забезпечує посилену автентифікацію криптомодуля та програмних засобів, що його використовують, шифрування даних, які передаються до криптомодуля, можливість розподілу повноважень користувачів, реалізацю нового протоколу Діффі-Гелмана в групі точок еліптичної кривої, а також можливість резервного копіювання ключових даних на зовнішні електронні ключі, в т.ч. і з розподілом таємниці.Отримано новий експертний висновок на електронний ключ "Кристал-1"

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації електронний ключ "Кристал-1" отримав позитивний експертний висновок. Електронний ключ апаратно реалізує криптографічні алгоритми та протоколи, що забезпечує захищеність процесу виконання криптографічних перетворень та унеможливлює доступ до особистих ключів з боку апаратного-програмного середовища. Оновлена реалізація засобу додатково забезпечує посилену автентифікацію електронного ключа та програмних засобів, що його використовують, шифрування даних, які передаються до електронного ключа, можливість розподілу повноважень користувачів, а також реалізацю нового протоколу Діффі-Гелмана в групі точок еліптичної кривої.Участь у форумі "International Ukrainian E-governance Forum"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі з електронного урядування "International Ukrainian E-governance Forum". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Організатори форуму ставили перед собою завдання створення інформаційного майданчику для початку дискусії, обміну думками і досвідом між експертами, представниками державних органів і бізнесу, що дозволить всім учасникам дізнатися про інноваційні рішення та досягнення в сфері розвитку систем і сервісів електронного управління, електронного документообігу, способи вирішення проблемних питань, пов'язаних з особливостями нормативно-правового регулювання і технологічними бар'єрами, ознайомитися з кращими і реалізованими практиками в Україні та світі.

Отримано експертні висновки на програмно-технічний комплекс ЦСК та комплекс користувача ЦСК

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби програмно-технічного комплексу ЦСК та комплекс користувача ЦСК отримали позитивні експертні висновки. Програмно-технічний комплекс ЦСК забезпечує реалізацію регламентних процедур та механізмів обслуговування сертифікатів користувачів ЦСК, надання послуг фіксування часу, надання користувачам засобів ЕЦП та шифрування, а також засобів генерації особистих і відкритих ключів. Комплекс користувача ЦСК реалізує управління особистими ключами і сертифікатами відкритих ключів користувачів ЦСК та формування ЕЦП і шифрування даних користувачів. Зазначені комплекси відповідають новим вимогам до надійних засобів ЕЦП, затверджених спільним наказом Держспецзв'язку України та Міністерства юстиції України № 1236/5/453 від 20.08.2012 р.
Отримано експертні висновки на комплекс захисту інформації у IP-мережах

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби комплексу криптографічного захисту інформації у IP-мережах отримали позитивні експертні висновки. Засоби комплексу забезпечують конфіденційність та цілісність інформації, яка передається у розподілених системах на основі ІР-мереж передачі даних та реалізують захист мережевого ІР-потоку з використанням механізмів та засобів криптографічного захисту інформації. До складу комплексу входять апаратні IP-шифратори та програмні клієнти захисту.Участь у конференції "Банківські системи та мережі"

Наша компанія прийняла участь у 19-ій міжнародній IT-конференції "Банківські системи та мережі". Нашими представниками була зроблена доповідь щодо досвіду впровадження засобів електронного цифрового підпису у банківських системах.

Завантажити презентаційні матеріали доповіді (2,3 Мб)


Отримано експертні висновки на комплекс захисту мережевих з’єднань (TCP/IP)

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації засоби комплексу криптографічного захисту мережевих з’єднань (TCP/IP) отримали позитивні експертні висновки. Засоби комплексу забезпечують конфіденційність та цілісність інформації, яка передається між клієнтськими та серверними частинами прикладних програмних систем та реалізує захист TCP-з’єднань з використанням механізмів та засобів криптографічного захисту інформації. До складу комплексу входять: апаратний та програмний шлюз захисту, програмні proxy та клієнти захисту.Участь у форумі "PKI-FORUM Україна 2012"

Наша компанія прийняла участь у міжнародному форумі з електронного цифрового підпису "PKI-FORUM Україна 2012". Форум було організовано Всеукраїнською асоціацією "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (ВАІБІТ). Організатори форуму ставили перед собою завдання створення інформаційного майданчика для початку дискусії, обміну думками та досвідом між експертами, представниками державних органів та бізнесу, що дозволить усім учасникам дізнатись про інноваційні рішення та досягнення в сфері надання послуг електронного цифрового підпису, способи вирішення проблемних питань, пов'язаних із особливостями нормативно-правового регулювання та технологічними бар'єрами.

Участь у науково-практичній конференції з управління інформаційною безпекою

Наша компанія приймала участь у науково-практичній конференції "Управління інформаційною безпекою (ДСТУ ISO/IEC 27001:2010). Українські реалії". Конференція проходила в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". У роботі конференції взяли участь представники Адміністрації, закладів та установ Держспецзв’язку України, а також понад 200 учасників із 63 органів державної влади, 6 банківських установ, 14 державних підприємств, 9 вищих навчальних закладів, 4 науково-дослідних установ, 27 комерційних установ та організацій України. Під час конференції обговорювалися заходи, що мають супроводжувати впровадження і застосування стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 "Інформаційні технології. Методи та засоби досягнення інформаційної безпеки. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2005, IDT)", який вступає в дію з 01.07.2012 р.

Участь у круглому столі з проблем забезпечення безпеки електронного бізнесу

Наша компанія приймала участь у круглому столі на тему: "Проблеми становлення інфраструктури та забезпечення безпеки електронного бізнесу в Україні, шляхи подолання". Круглий стіл було організовано Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати, Асоціацією Учасників Електронного Бізнесу України та Державним Університетом Інформаційно-комунікаційних Технологій – за підтримки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Національної комісії з питань регулювання зв’язку України та Державного агентства з науки, інновацій та інформатизації. В роботі круглого столу прийняли участь експерти з ІКТ, фахівці міністерств і відомств, представники парламенту та громадських організацій, науковці, журналісти. У результаті дискусії та розгляді різних точок зору виявлено збіг позицій органів державної влади, бізнесу та провідних експертів з принципових питань удосконалення та розвитку національної інфраструктури відкритих ключів.

Завантажити презентацію доповіді на круглому столі (2,3Mb)


Участь у виставці "БЕЗПЕКА 2011"

Наша компанія приймала участь у 16-тій міжнародній виставці індустрії безпеки "БЕЗПЕКА 2011". Наш стенд був розміщений на площадці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Нами були представлені наші розробки у галузі криптографічного захисту інформації.

Участь у конференції "Банківські системи та мережі"

Наша компанія прийняла участь у 18-ій міжнародній IT-конференції "Банківські системи та мережі". Нашими представниками була зроблена доповідь щодо досвіду впровадження та використання засобів криптографічного захисту інформації у автоматизованих та інтегрованих банківських системах.
Завантажити презентаційні матеріали доповіді (2,3 Мб)


Сертифікація фахівців за ISO/IEC 27001

За результатами успішної здачі іспиту з навчального курсу, що проводився сертифікаційним органом "ТЮФ ЗЮД Україна" в період з 21 по 25 лютого 2011 року, наші фахівці отримали сертифікати, що підтверджують кваліфікацію фахівців з систем менеджменту інформаційної безпекою (ISO/IEC 27001), а також кваліфікацію: "Внутрішній аудитор систем менеджменту інформаційної безпекою". Обмін практичним досвідом з впровадження ISO/IEC 27001 з іншими учасниками та організаторами навчального курсу вказує на правильність руху нашої компанії у напрямку застосування рекомендацій ISO/IEC 27001 не лише як основи впровадження та аудиту систем управління інформаційною безпекою, але і як методичної основи для організації робіт при створенні комплексних систем захисту інформації.

Отримано експертний висновок на комплекс захисту інформації у системі BlackBerry

За результатами проведення державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації комплекс криптографічного захисту інформації у системі BlackBerry отримано позитивний експертний висновок. Комплекс забезпечує конфіденційність та цілісність інформації, яка передається між мобільними пристроями BlackBerry та BlackBerry-сервером з використанням вітчизняних криптографічних алгоритмів та протоколів.

Участь у виставці "БЕЗПЕКА 2010"

Наша компанія приймала участь у 15-тій міжнародній виставці індустрії безпеки "БЕЗПЕКА 2010". На нашому стенді були представлені наші останні розробки засобів криптографічного захисту інформації.

Участь у конференції "Банківські системи та мережі"

Наша компанія прийняла участь у 17-ій міжнародній IT-конференції "Банківські системи та мережі". Наші представники приймали участь у круглих столах з питань створення центрів сертифікації ключів банків та організації забезпечення безпеки інформації за галузевими стандартами НБУ. На одному з засідань була зроблена доповідь щодо наших можливостей та досвіду створення ЦСК та інтеграції засобів криптографічного захисту інформації у банківських системах.

Участь у конференції "Безпека інформації в ІТС"

Наша компанія прийняла участь у 13-ій міжнародній науково-практичній конференції "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Нашими спеціалістами було зроблено більше 20 доповідей за тематикою конференції. ІР-шифратори "Канал-201" разом із системою відеоконференцзв'язку, наданою компанією "Спецвузавтоматика", були представлені на виставковому стенді.

Отримано нову ліцензію у галузі криптографічного захисту

Наша компанія отримала нову безстрокову ліцензію (АВ № 501777) на проведення діяльності у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації, а також конфіденційної інформації, яка є власністю держави та інформації, що становить державну таємницю.

Завершено розробку наступної версії комплексу захисту мережевих з’єднань (TCP/IP)

Комплекс забезпечує конфіденційність та цілісність інформації, яка передається між клієнтськими та серверними частинами прикладних програмних систем та забезпечує захист TCP-з’єднань з використанням механізмів та засобів криптографічного захисту інформації.

Завершено розробку наступної версії комплексу захисту інформації у IP-мережах

Комплекс забезпечує конфіденційність та цілісність інформації, яка передається у розподілених системах на основі ІР-мереж передачі даних.

Завершено розробку наступної версії комплексу захисту інформації на носіях

Комплекс забезпечує конфіденційність інформації, яка зберігається на носіях інформації (жорстких дисках, дискетах, оптичних та електронних дисках, картах пам’яті і т.ін.) з використанням механізмів та засобів криптографічного захисту інформації.

Завершено розробку наступної версії центру сертифікації ключів

Комплекс забезпечує реалізацію ЦСК регламентних процедур та механізмів обслуговування сертифікатів відкритих ключів користувачів ЦСК, надання послуг фіксування часу, надання користувачам засобів ЕЦП та шифрування, а також засобів генерації особистих і відкритих ключів.

Підтримка

Консультації та технічна підтримка за тел. (093) 151-82-11 або за електронною поштою: [email protected], [email protected]

АТ "ІІТ"

Тел.: (050) 432-87-66
E-mail: [email protected], [email protected]
Web-сайт: iit.com.ua