Рішення та послуги

Комплексні системи захисту інформації

Створення комплексних систем захисту інформації

Забезпечення безпеки інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах здійснюється шляхом створення та впровадження комплексних систем захисту інформації.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) - це сукупність організаційних та інженерних заходів, програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації від несанкціонованого доступу (НСД).


Експертиза комплексних систем захисту інформації

Державна експертиза комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) проводиться з метою визначення відповідності КСЗІ технічному завданню, вимогам нормативних документів із захисту інформації, визначення можливості введення КСЗІ у складі інформаціно-телекомунікаційної системи (ІТС) в експлуатацію та є окремим етапом приймальних випробувань ІТС.


Підтримка

Консультації та технічна підтримка за тел. (093) 151-82-11 або за електронною поштою: [email protected], [email protected]

АТ "ІІТ"

Тел.: (050) 432-87-66
E-mail: [email protected], [email protected]
Web-сайт: iit.com.ua